Adatvédelmi irányelvek

Jelen adatvédelmi irányelvek célja a ziaja.com internetes oldal felhasználói személyes adatainak kezelésére és védelmére vonatkozó alapvető tájékoztatás nyújtása.

A ziaja.com internetes oldal (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője a gdański székhelyű Ziaja Ltd. Gyógyszergyártó Vállalat Kft., címe: ul. Jesienna 9., (80 – 298 Gdańsk, Lengyelország), bejegyezve az Országos Bírósági Nyilvántartásban vezetett gazdálkodó szervezetek nyilvántartásába a Gdańsk-Északi Járási Bíróságon Gdańskban, VII. Gazdasági és Országos Bírósági Nyilvántartási Kollégium, KRS 0000021573 nyilvántartási számon; adószáma: 584-020-11-86, REGON statisztikai számjele 008102970, törzstőkéje: 1.000.000 PLN.

A Weboldal felhasználói által a Weboldal használatával összefüggésben megadott személyes adatokat a gdański székhelyű Ziaja Ltd. Gyógyszergyártó Vállalat Kft., címe: ul. Jesienna 9., (80 – 298 Gdańsk, Lengyelország) kezeli, amely az átadott személyes adatoknak az alábbi jogszabályok értelmében vett kezelője:
1. az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 (EU) rendelete (GDPR) (az EU Hivatalos Lapja 2016.119.1), valamint
2. a személyes adatok védelméről szóló 1997. augusztus 29-i törvény (Hivatalos Közlöny 2016. év, 922 pozíció, későbbi módosításokkal).

A Weboldal használatával összefüggésben a hírlevélre történő feliratkozás szándéka esetén a felhasználó személyes adatainak megadása szükséges, különös tekintettel az elektronikus levelezési címre. A felhasználó beleegyezését adhatja az elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokról szóló 2002. július 18-i törvény (Hivatalos közlöny 2017. év, 1219. pozíció, későbbi módosításokkal) 10. § (1) bekezdése szerinti értelemben vett kereskedelmi tájékoztatás elektronikus úton történő küldésébe, az általa megadott elektronikus levelezési címre, a gdański székhelyű Ziaja Ltd. Gyógyszergyártó Vállalat Kft. (címe: ul. Jesienna 9., 80 – 298 Gdańsk, Lengyelország) által ún. hírlevél küldése céljából.

A személyes adatok megadása önkéntes, viszont elengedhetetlen a hírlevél megküldéséhez vagy a Weboldal szolgáltatásainak és egyes funkcióinak használatához.

A kereskedelmi tájékoztatás megküldése érdekében a történő feliratkozás során a Weboldal felhasználói által megadott személyes adatok, különösen az elektronikus levelezési cím kezelésére elektronikus úton történő szolgáltatás-nyújtás céljából, a Weboldal működésével kapcsolatos célból, valamint – ha erre a felhasználó külön beleegyezését adja – marketing célból kerül sor.

A Weboldal felhasználójának joga van hozzáférni személyes adatai tartalmához, valamint joga van azokat helyesbíteni, törölni, kezelését korlátozni, joga van az adatai átviteléhez, kifogás benyújtásához, valamint a beleegyezés bármely időpillanatban történő visszavonásához, ami nem befolyásolja a visszavonást megelőzően adott beleegyezés alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.

Ezen felül a Weboldal felhasználója jogosult panaszt tenni a személyes adatokra vonatkozó jogszabályok betartását felügyelő hatóságnál, ha úgy ítéli meg, hogy a felhasználó személyes adatainak kezelése sérti az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 (EU) rendeletének (GDPR) (az EU Hivatalos Lapja 2016.119.1) szabályait.

A Weboldal felhasználója által megadott személyes adatok kezelésére az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 (EU) rendelete (GDPR) (az EU Hivatalos Lapja 2016.119.1) 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja, valamint a személyes adatok védelméről szóló 1997. augusztus 29-i törvény (Hivatalos Közlöny 2016. év, 922 pozíció, későbbi módosításokkal) 23. § (1) bekezdésének 1. alpontja alapján kerül sor.

A Weboldal felhasználója személyes adatainak kezelésére a személyes adatok kezelésébe adott beleegyezése visszavonásáig kerül sor.

A Weboldal meglátogatása során az adatkezelő által használt rendszer automatikusan rögzíti az IP címet, amelyet eltárol a bejelentkezési naplófájlban. Ezek az adatok kizárólag statisztikai célból kerülnek gyűjtésre és anonimek. Az IP címen kívül a rendszer a süti-fájlokból is gyűjt adatokat.

A süti (cookie) fájlok kisméretű, a felhasználó eszközének (számítógép, okostelefon, tablet) memóriájába mentett fájlok (többnyire szöveges állományok), melyek célja többek közt a Weboldal összes funkciója használatának lehetővé tétele. E fájloknak köszönhetően kerülnek gyűjtésre a Weboldal statisztikai adatai is, ami lehetővé teszi annak jövőbeli fejlesztését. A süti-fájlok nem módosítják az eszköz beállításait és semmilyen módon nem károsak sem az eszközre, sem a rá telepített szoftverekre. A süti-fájlok a használt internet-böngésző utasításainak megfelelően eltávolíthatók vagy blokkolhatók.

A rendszer által az adatkezelő számára kimentett süti-fájlok az alábbi típusokra oszthatók:

- Munkamenet-sütik – a felhasználó tevékenységét jegyzik fel a Weboldal használata során. A munkamenet-sütik mentésének lehetetlenné tétele nem hat ki a Weboldal működésére, de részben megnehezítheti egyes elemeinek használatát. A süti-fájl a Weboldal használatának befejezése után eltávolításra kerül a böngésző gyorsítótárából (a Weboldal elhagyása vagy a böngésző bezárása után).

- Statisztikai sütik – a Weboldal első/legutóbbi használatával kapcsolatos információkat tárolja el, beleértve a látogatás időtartamát, a meglátogatott aloldalakat, a forrásoldalakat, ahonnan a felhasználó a Weboldalra érkezett – ezek többek közt Google Inc. fájlok (e fájlokra vonatkozó részletes tájékoztatás olvasható a https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/cookie-usage oldalon).

E fájlok blokkolása nem hat ki a Weboldal működésére. A fenti linken tájékoztatás található a süti-fájlok tárolásának idejére vonatkozóan.

A süti-fájlok konfigurációjának a böngészőkben történő módosítására vonatkozó tájékoztatás a szoftverek fejlesztőinek oldalain található meg:

• Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
• Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform=Desktop&hl=en
• Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=pl_PL&viewlocale=en_US
• Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

- Állandó sütik – a fájlok paramétereiben meghatározott ideig, vagy az eszközről történő törlésük pillanatáig az eszközön tárolt fájlok.

A süti-fájlok használatának nem célja a felhasználó személyazonosságának azonosítása.

Az adatkezelő mindent megtesz a kezelt személyes adatok eredményes védelmének biztosítása érdekében. Az internetes oldalról az operátor szerverére továbbított adatokat kódolt SSL kapcsolat védi. Az adatkezelő a személyes adatok kezelése során a lengyel jogszabályoknak megfelelő szervezeti és műszaki megoldásokat alkalmaz, amelyek célja a jogosulatlan adatkezelés, valamint az adatok véletlenszerű elvesztésének, megsemmisülésének vagy sérülésének megelőzése.

A személyes adatok nem kerülnek átadásra az Európai Unió területén kívülre.

Az Ügyfél személyes adatai az átvevők alábbi kategóriái számára adhatók át: a Ziaja Ltd. Gyógyszergyártó Vállalat Kft. számára hírlevél kiküldését lehetővé tevő vagy a Ziaja Ltd. Gyógyszergyártó Vállalat Kft. szervezeti menedzsmentjét támogató műszaki és szervezeti megoldásokat nyújtó szolgáltatóknak (különösen teleinformatikai szolgáltatások nyújtóinak, futár- és postai szolgáltató vállalkozásoknak, valamint reklámcégeknek), az általuk nyújtott szolgáltatások megfelelő teljesítése érdekében;

A kapcsolatfelvétel az adatkezelővel az alábbi módokon lehetséges:
– elektronikus posta útján, e-mail küldésével az alábbi címre: export@ziaja.com,
– telefonon az alábbi telefonszámon: +48585213510,
– hagyományos postai úton az alábbi címre: Ziaja Ltd ul. Jesienna 9, 80-298 Gdańsk, Poland

A felhasználók számára a kért tájékoztatás kerül megküldésre: hírlevél, sajtóinformációk, kereskedelmi tájékoztatás, valamint kérdésekre adott válaszok, a felhasználó kizárólagos beleegyezésével.

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen adatvédelmi irányelvek módosítására. A módosításokat a Weblap internetes felületén hozzuk nyilvánosságra.