személyi jogok védelmének politikája

Személyi adatok védelme.

A Ziaja LTD Gyógyszergyártó Üzem Kft. tiszteletben tartja a Felhasználók személyiségi jogait. Ziaja LTD, mint a ziaja.com oldal személyi adatainak adminisztrátora, biztosítja a cégünk rendelkezésére bocsátott adatok legmagasabb szintű biztonságát. Ezek az adatok különösen védve és biztosítva vannak a nem felhatalmazott személyek általi hozzáférésekkel szemben. Az oldal a szükséges minimumra korlátozza a kliensekkel kapcsolatos információk gyűjtését és felhasználását, ami feltétlenül elengedhetetlen a Klienseink számára biztosítandó legmagasabb szintű szolgáltatások teljesítéséhez, ami mindenekelőtt Klienseink informálását foglalja magában az általunk ajánlott termékekről.

Egyes esetekben (például a Kapcsolat oldalon elhelyezett jelentkezési lapról) gyűjtünk Felhasználóinkról különböző információkat, mint például: vezeték- és keresztnevet, a promóciós anyagok és információk küldése céljából (a Felhasználók kifejezett kérésére), továbbá a küldéshez szükséges elektronikus címeket.

A jelentkezési lapon be kell jelölni azt is, hogy érdekelt-e a Felhasználó promóciókkal, újdonságokkal, versenyekkel, eseményekkel, valamint kereskedelmi információkkal kapcsolatos értesítések, részére történő küldésében, továbbá – a jelenleg érvényes Személyi Adatok Védelmével kapcsolatos rendelet előírásainak megfelelően - azt is be kell jelölnie, hogy hozzájárul-e saját személyi adatainak a ZIAJA LTD céljainak megfelelő feldolgozásához. A jelentkezési lapon kívül a felhasználók személyes adatait össze lehet még gyűjteni az Internetes oldalon hirdetett versenyek útján is. Emlékezni kell arra, hogy a Felhasználók beleegyezése személyi adataik ZIAJA LTD által, marketing céljaira történő használatára teljesen önkéntes. Minden Felhasználónak joga van az általa megadott adatokba történő betekintéshez és azok javításához.

Szerzői jogok

Az Internet oldal teljes tartalma jogilag védett. Az Internet oldal szerzői jogokkal védett elemeket, árujelzéseket, valamint más eredeti anyagokat is tartalmaz. A Felhasználónak joga van az egész oldal, vagy annak egy részének levételéhez, azzal a feltétellel, hogy nem sérti meg a szerzői jogokat, valamint az árujelzések védelmi jogait. Az Internetes oldal egyetlen részét sem lehet egészében, vagy részleteiben másolni, közvetíteni elektronikus, vagy más úton, módosítani, linkelni, vagy felhasználni kereskedelmi céllal, előzetes írásbeli beleegyezés nélkül.

Cookies

Cookies abból a célból kerül használatra, hogy az adott Felhasználó használta-e bármikor is a ziaja.com internetes oldalát. A cookies kikapcsolása általában nem lehetetleníti el Internetes oldalunk használatát, de megnehezítheti azt.

A Ziaja LTD Gyógyszergyártó Üzem Kft. által alkalmazott személyi jogok védelmével kapcsolatos bővebb, kimerítőbb információk szerzése céljából kérjük írjon a következő címre: ziaja@ziaja.com